ศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรป

Co-funded by the European Union
THE EUROPEAN UNION SUPPORTS CAMPAIGNS THAT PROMOTE QUALITY AGRICULTURAL PRODUCTS
โครงการ European Art of Taste : Italian Fruit & Veg Masterpieces (ศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบฉบับยุโรป: สุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แห่งอิตาลี) เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและ CSO อิตาลี เพื่อนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็น ผักผลไม้สด และผลิตภัณฑ์แปรรูปของยุโรป ออกสู่ประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง โดยเน้นผักผลไม้จากอิตาลี ดินแดนแห่งความงดงามและขึ้นชื่อจากการมีแสงแดดต ลอดปี

พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป! พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป!

พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป! พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป!

พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป! พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป!

เน้นความสด

แท้

และความเป็นยุโรป

บริษัทต่างๆ ของโครงการ

Co-funded by the European Union
THE EUROPEAN UNION SUPPORTS CAMPAIGNS THAT PROMOTE QUALITY AGRICULTURAL PRODUCTS